Gå till innehållet

Bli kontaktperson

3. Kontaktperson till barn och unga

En kontaktperson för unga är någon som regelbundet träffar och stöttar en ung person. Oftast sker det en till två gånger per vecka. Du som vill bli kontaktperson ska ha fyllt 18 år. Vi gör registerkontroller hos både polis och socialtjänst.

Bli särskilt kvalificerad kontaktperson

Uppdraget som särskilt kvalificerad kontaktperson är mer intensivt än ett traditionellt uppdrag som kontaktperson. Räkna med att uppdraget kräver minst tio till tolv timmar per vecka. Du får betalt per arbetad timme.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med socialtjänst, vårdnadshavare och andra viktiga personer som till exempel skolpersonal. Som kvalificerad kontaktperson behöver du ha eftergymnasial utbildning inriktad mot arbete med barn och unga eller minst ett års dokumenterad yrkeserfarenhet av arbete med barn och unga.

Bli kontaktperson vid umgänge

Kontaktperson vid umgänge är en person som finns med som stöd när ett barn skall träffa en förälder som det vanligtvis inte bor hos. Kanske har en domstol beslutat vem barnet ska bo hos och även när och hur barnet skall träffa den andra föräldern. Då är det vanligt att en kontaktperson är med när barn och förälder träffas.

Intresseanmälan för att bli kontaktfamilj/kontaktperson 15 mars 2016

Anmäl intresse för att bli kontaktfamilj eller kontaktperson till Socialförvaltningens verksamhet.

Kontakta oss