Gå till innehållet

Faderskap och föräldraskap

När ett gift par får barn registreras mannen automatiskt som pappa i befolkningsregistret. När den som föder barnet är ogift eller när två kvinnor får barn är socialnämnden enligt lag skyldig att utreda och fastställa faderskap/föräldraskap.

Om ni föräldrar bor tillsammans och är överens om att barnet är ert gemensamma ska ni bekräfta faderskapet/föräldraskapet på familjerätten.

Om ni inte bor tillsammans eller om det råder osäkerhet om vem som är pappa gör familjerätten en utredning. I vissa fall kan familjerätten då besluta om att göra ett faderskapstest genom DNA för att fastställa vem som är pappa.

För barn till samkönade kvinnliga par där den ena kvinnan genomgått assisterad befruktning ska hennes registrerade partner, maka eller sambo fastställas som förälder.

Ni som föräldrar kan bekräfta faderskapet/föräldraskapet innan eller efter barnets födelse. Antingen gör ni ett gemensamt besök på familjerätten eller så kommer ni dit var och en för sig. I samband med besöket kan ni välja att anmäla om gemensam vårdnad.

Boka tid för fastställande av faderskap/föräldraskap genom att kontakta familjerätten.

Kontakta familjerätten på Socialförvaltningen