Gå till innehållet

Faderskap och föräldraskap

För barn födda från den 1 januari 2022 öppnas möjligheten att bekräfta föräldraskap via en e-tjänst hos Skatteverket. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det kommer även vara möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst.