Gå till innehållet

Faderskap och föräldraskap

I ett gift par blir maken automatiskt registrerad som pappa. Om ni inte är gifta utreder familjerätten vem som är barnets pappa. 

Ni som föräldrar kan bekräfta faderskapet innan eller efter barnets födelse. Då kontaktar ni familjerätten och får en tid för att få faderskapet fastställt.

I samband med faderskapsbekräftelsen kan ni anmäla om ni vill ha gemensam vårdnad.

Om du är sambo 

Om ni föräldrar bor tillsammans, är skrivna på samma adress och är överens om att barnet är ert gemensamma ska ni bekräfta faderskapet på familjerätten.

Om du är ensamboende eller särbo

Om föräldrarna är skrivna på olika adresser eller inte bor tillsammans gör familjerätten en utredning. Antingen gör ni ett gemensamt besök på familjerätten eller så kommer ni dit var och en för sig.

Faderskapstest

När det av någon anledning råder osäkerhet eller oenighet om vem som är pappa till barnet kan familjerätten besluta om att göra ett faderskapstest genom DNA för att fastställa vem pappan är.

Bekräfta föräldraskap

För barn till lesbiska par där den ena kvinnan genomgått assisterad befruktning ska hennes registrerade partner, maka eller sambo fastställa föräldraskapet.

I samband med föräldraskapsbekräftelsen kan ni anmäla om ni vill ha gemensam vårdnad.

Boka tid för föräldraskapsanmälan genom att kontakta familjerätten. 

Kontakta familjerätten på Socialförvaltningen