Gå till innehållet

Familjerådgivning

På familjerådgivning kan du och din partner få professionell samtalshjälp med målet att finna nya möjligheter och lösningar på problem och konflikter. Vi träffar bara vuxna över 18 år.

Umgänges- och vårdnadsfrågor hänvisas till Familjerätten.

Bekymmer med fokus på barn och föräldraskap hänvisas till Råd och Stöd, kommunens öppenvårdsenhet som du når på telefon 0173 -867 65.

Från 2021 samarbetar Tierps kommun och Östhammars kommun i familjerådgivningsärenden. Det innebär att de som söker familjerådgivning i sin hemkommun också erbjuds möjligheten att få familjerådgivning i den andra kommunen.

Vanliga anledningar till att söka hjälp hos oss

Familjerådgivningens huvuduppgift är att arbeta med parrelationer. Ofta handlar det om att stärka parrelationen för att hantera övergångar i familjelivets olika skeden och förstå mer av sina egna eller andras upplevelser och reaktioner.

Vanligt förekommande anledningar att söka stöd hos oss är att ni som par behöver hjälp med:

  • Att lyssna på och tala med varandra på ett bättre sätt

  • Att bryta icke-hjälpsamma samspelsmönster

  • Att bättre förstå och acceptera sig själv och sin partner

  • Att hantera svårigheter och problem

  • Att hitta tillbaka till närhet och intimitet

  • Att få hjälp med utmaningar i att hantera nya familjekonstellationer

  • Att få hjälp med att avsluta en relation på ett respektfullt sätt

Familjerådgivarens sekretess

Familjerådgivare omfattas av särskilt sträng sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagens 26 kap. 3§. Det innebär att familjerådgivningen inte för register eller journaler över besökare.

Läs mer om offentlighets- och sekretesslagen här (länk till Sveriges Riksdags hemsida)

Boka tid

Du kan lämna en förfrågan på telefonsvarare 0173-862 11 eller via mail familjeradgivning@osthammar.se så kontaktar en rådgivare dig för att boka en tid.

Alla samtal hos oss på familjerådgivningen pågår i 90 minuter.

Kontakter