Gå till innehållet

Kontaktperson för barn och unga

Vad en kontaktperson kan hjälpa till med

En kontaktperson är någon att prata med, som lyssnar och som kan följa med på fritidsaktiviteter. Oftast träffar du din kontaktperson en till två gånger per vecka.

Det kostar ingenting att ha en kontaktperson.

Vem som kan få kontaktperson

Lagen säger att socialtjänsten ska arbeta för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden. Om ett barn eller ungdom är i behov av extra stöd i vardagen kan man ansöka om kontaktperson.

Du som har fyllt 15 år kan själv ansöka om att få en kontaktperson.

Kontakta en socialsekreterare på barn- och ungdomssektionen, myndighet.

Utredning och beslut

När socialtjänsten får veta att ett barn eller ungdom kan behöva hjälp gör en socialsekreterare en utredning tillsammans med familjen och beslutar om en kontaktperson kan beviljas.

Kontakta oss