Gå till innehållet

Stöd för barn, ungdomar och föräldrar

1. Samtal

Du som är barn, tonåring eller förälder är välkommen att ta kontakt för att få stöd och hjälp i olika situationer.

Vi kan träffa dig enskilt, med hela eller delar av familjen eller med andra personer som är viktiga för dig. Där kommer vi överens om hur vi tillsammans ska gå vidare.

Kontakten kan se ut på olika sätt, från enskilda rådgivande samtal till att hela familjen deltar i en serie av familjesamtal.

Om det finns svårigheter att komma till vår lokal i Gimo, har vi tillgång till andra lokaler på andra orter i kommunen. Vi kan också ses hemma i er bostad om så önskas.

Kontakta oss