Gå till innehållet

Stöd för barn, ungdomar och föräldrar

1. Samtal

Du som är barn, tonåring eller förälder är välkommen att ta kontakt för att få stöd och hjälp i olika situationer.

Vi kan träffa dig enskilt, med hela eller delar av familjen eller med andra personer som är viktiga för dig. Där kommer vi överens om hur vi tillsammans ska gå vidare.

Kontakten kan se ut på olika sätt, från enskilda rådgivande samtal till att hela familjen deltar i en serie av familjesamtal.

Om det finns svårigheter att komma till vår lokal i Gimo, har vi tillgång till andra lokaler på andra orter i kommunen. Vi kan också ses hemma i er bostad om så önskas.

2. Föräldrautbildning

Att vara förälder ger mycket glädje men ibland behöver man ny inspiration och påfyllnad i sin föräldraroll. Det kan du få i vår föräldrautbildning.

Föräldrautbildning COPE kan:

  • Stärka föräldrars självförtroende och utveckla föräldrarollen
  • Förbättra samspelet i familjen
  • Ge föräldrar möjligheter att utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter
  • Ge föräldrar praktiska och konkreta strategier i sitt föräldraskap
  • Hjälpa föräldrar att förstärka positivt beteende hos sig själva och sina barn, och att förebygga och hantera konflikter

Tillsammans med två utbildade gruppledare träffas vi 7 kvällar. Varje träff varar i två timmar och man utgår från korta videoinspelade situationer och diskuterar detta.

Det är bra om båda föräldrarna kan delta. Om du är ensamstående får du gärna ta med dig en anhörig eller vän. Kursen är kostnadsfri och vi bjuder på fika.

3. Stöd för dig som ung

Alla kan må dåligt ibland eller uppleva problem som är svåra att hantera. Det kan handla om jobbiga tankar och känslor eller att det är besvärligt hemma eller i skolan. Ibland mår man dåligt utan att veta varför och ibland mår man dåligt för att det har hänt något.  Oavsett anledning kan du behöva hjälp och stöd.

4. Verksamheter för hjälp och stöd

Råd och stöd

En enhet inom sektor omsorg som erbjuder förebyggande och tidiga insatser, exempelvis rådgivande och stödjande samtal för barn och ungdomar upp till 20 år och deras familjer.

Ambitionen är att kunna vägleda och hjälpa till i de flesta frågor som gäller barn, ungdomar och familjer.

Telefon: 0173-86765
E-post: ros.gruppen@osthammar.se

Socialtjänsten

Genom socialtjänsten kan du som barn, ungdom eller förälder få stöd på olika sätt. Vi erbjuder till exempel samtal och rådgivning.

Du kan ringa oss alla vardagar mellan klockan 07:45 - 16:30. Lunchstängt mellan kl 12.00 - 12. 30.

Telefon: 0173-862 19 (besvaras av vår reception)
E-post: receptionen.socialforvaltningen@osthammar.se Besöksadress: Kyrkogatan 14, Östhammar.

Om du är i akut behov av hjälp när socialtjänsten har stängt, ring Socialjouren på 018-15 00 00 eller ring 112.

Elevhälsan inom skolan

Du kan ofta ta kontakt direkt med skolkuratorn på din skola. Kuratorn är en del av skolans elevhälsa som erbjuder medicinsk, psykologisk, social och specialpedagogisk kompetens. Du kommer i kontakt med elevhälsan genom din skola eller via verksamhetschef AnneLee Larsson.

Telefon: 0173-862 68
E-post: annelee.larsson@osthammar.se

Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP

På BUP tar man emot barn och ungdomar upp till 18 år med allvarliga psykiska problem. Man utreder, behandlar och ger stöd till barn och deras familjer

Mer information om BUP på Akademiska sjukhusets hemsida, klicka här

Ungdomsmottagningen

Ungdomsmottagningen är till för tjejer och killar mellan 13 år och 20 år. Man kan få hjälp med allt från preventivmedel till relationsproblem.

Telefon: 0173-880 55

Mer information om Ungdomsmottagningen

BRIS - Barnens Rätt i Samhället

BRIS kan alla under 18 år ringa, maila eller chatta för att prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ingen kan se att det är du som ringer eller att du har ringt. Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om. Om du vill kan du också skriva till en vuxen på BRIS eller chatta i BRIS-chatten.

Telefon: 116 111 BRIS vuxentelefon - om barn, telefon: 077-150 50 50.

Mer information om BRIS

Livlinan

Livlinan.org ger stöd och information till unga som lever nära någon med psykisk ohälsa. På sajten kan du ställa frågor anonymt och ta del av andras erfarenheter och läsa om vad det finns för hjälp att få.

Mer information om livlinan

5. Fältarbete

Målet med fältarbete är att förebygga sociala problem och arbeta för goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar.

Fältarbete innebär att etablera goda kontakter med barn och ungdomar i deras egna miljöer. Vi kan bistå och vägleda ungdomar till att ta emot hjälp och stöd vid behov.

Vi samarbetar med bland annat skolan, polisen, socialtjänsten och nattvandrarna. Vi samordnar arbetet ute på fältet vid olika högtider och arrangemang som exempelvis skolavslutning och båtveckan.

Kontakta oss