Gå till innehållet

Stöd för barn, ungdomar och föräldrar

2. Föräldrautbildning

Att vara förälder ger mycket glädje men ibland behöver man ny inspiration och påfyllnad i sin föräldraroll. Det kan du få i vår föräldrautbildning.

Föräldrautbildning COPE kan:

  • Stärka föräldrars självförtroende och utveckla föräldrarollen
  • Förbättra samspelet i familjen
  • Ge föräldrar möjligheter att utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter
  • Ge föräldrar praktiska och konkreta strategier i sitt föräldraskap
  • Hjälpa föräldrar att förstärka positivt beteende hos sig själva och sina barn, och att förebygga och hantera konflikter

Tillsammans med två utbildade gruppledare träffas vi 7 kvällar. Varje träff varar i två timmar och man utgår från korta videoinspelade situationer och diskuterar detta.

Det är bra om båda föräldrarna kan delta. Om du är ensamstående får du gärna ta med dig en anhörig eller vän. Kursen är kostnadsfri och vi bjuder på fika.

Kontakta oss