Gå till innehållet

Stöd för barn, ungdomar och föräldrar

5. Fältarbete

Målet med fältarbete är att förebygga sociala problem och arbeta för goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar.

Fältarbete innebär att etablera goda kontakter med barn och ungdomar i deras egna miljöer. Vi kan bistå och vägleda ungdomar till att ta emot hjälp och stöd vid behov.

Vi samarbetar med bland annat skolan, polisen, socialtjänsten och nattvandrarna. Vi samordnar arbetet ute på fältet vid olika högtider och arrangemang som exempelvis skolavslutning, midsommar och båtveckan.

Kontakta oss