Gå till innehållet

Stöd för barn, ungdomar och föräldrar

6. Nattvandrare

Syftet med nattvandring är att det ska finnas vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social trygghet bland unga människor när de rör sig ute på kvällar och nätter. Nattvandrarnas närvaro förebygger också kriminalitet som skadegörelse, våld och drogmissbruk.

Som nattvandrare går du aldrig ensam, vi är minst två personer som går tillsammans. Åldersgräns för att nattvandra är 25 år.

Som nattvandrare är du försäkrad via Skandia under dina vandringar. De sponsrar våra gula jackor som kännetecknar nattvandrarna.

Intresserad att vara med?

Ta kontakt med oss på Råd och Stöd

Kontakta oss