Gå till innehållet

Samarbetssamtal vid skilsmässor och separationer

Ibland kan föräldrar som separerar ha svårt att komma överens om vårdnad, boende och umgänge med barnen. Då kan ni delta i ett samarbetssamtal. I samtalen försöker föräldrarna tillsammans med familjerätten hitta lösningar som är bra för barnen och som båda kan acceptera. Förutsättningen för samtalet är att båda föräldrarna vill delta.

Samarbetssamtal kan ske på initiativ av en eller båda föräldrarna, som då själva tar kontakt med familjerätten. Om tvisten behandlas i domstol kan rätten ge uppdrag till socialtjänsten att kalla föräldrarna till samarbetssamtal..

De viktigaste målen med samarbetssamtal är:

  • att barnet får tillgång till båda sina föräldrar
  • att föräldrarna kan samarbeta och planera utifrån barnets bästa
  • att barnet får behålla kontakten med sin släkt och sina vänner om föräldrarna separerar
  • att föräldrarna själva tar ansvar för de beslut som fattas kring barnet och försöker undvika tvister.

Samarbetssamtalen kan se ut på olika sätt utifrån föräldrarnas önskemål och behov. Antalet samtal varierar. Samtalen är kostnadsfria, frivilliga och sker under sekretess.

Boka samarbetssamtal

Kontakta familjerätten om du vill veta mer eller är intresserad av att boka ett samarbetsamtal. 

Kontakter