Gå till innehållet

Samarbetssamtal vid skilsmässor och separationer

Ibland kan föräldrar som separerar ha svårt att komma överens om frågor
kring barnet gällande vårdnad, boende och umgänge med barnen. Då kan ni delta i samarbetssamtal. I samtalen försöker föräldrarna tillsammans med familjerätten hitta lösningar som är bra för barnen och som båda kan acceptera. Förutsättningen för samtalet är att båda föräldrarna vill delta samt att familjerätten bedömer det som lämpligt att genomföra samtalen.

Samarbetssamtal kan ske på initiativ av en eller båda föräldrarna, som då själva tar kontakt med familjerätten. Om tvisten behandlas i domstol kan rätten ge uppdrag till socialtjänsten att kalla föräldrarna till samarbetssamtal.

Samarbetssamtalen kan se ut på olika sätt utifrån föräldrarnas önskemål och behov. Samtalen kan inledas och därefter pågå så länge familjerätten bedömer att det är
lämpligt. Samtalen är kostnadsfria, frivilliga och sker under sekretess.

Boka samarbetssamtal

Kontakta familjerätten om du vill veta mer eller är intresserad av att boka ett samarbetsamtal. 

Kontakter