Gå till innehållet

Vårdnad, boende och umgänge

Vid en separation kan det vara svårt att komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet eller barnen, var de ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut.

Familjerätten kan hjälpa er med samarbetssamtal vid skilsmässor och separationer. Ni kan också få hjälp att upprätta ett juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge. Meningen är att ni ska kunna samarbeta kring barnen och hitta bra lösningar för dem, som ni båda kan acceptera.

Om ni är överens om vårdnad, boende och umgänge – skriv avtal

Är ni överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet eller barnen, var de ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut kan ni skriva ett avtal. När familjerätten har godkänt ert avtal har det samma giltighet som en dom.

Om det inte finns tidigare dom eller avtal om vårdnaden kan ni anmäla om gemensam vårdnad direkt till skatteverket

Gäller boendet, umgänget och vårdnaden för evigt?
Nej. Om ni är överens kan ni skriva ett nytt avtal om förutsättningarna förändras.

Om ni är oense om vårdnad, boende och umgänge – vänd er till tingsrätten

Om ni är oense om vem som ska ha vårdnaden om barnet eller barnen, var de ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut kan någon av er lämna en stämningsansökan till tingsrätten. Då fattar tingsrätten beslut i föräldrarnas ställe.

Utredning om vårdnad, boende och umgänge

För att tingsrätten ska kunna fatta beslut ber tingsrätten familjerätten göra en utredning för att ta reda på vad som är bäst för barnet.

Tingsrätten kan fatta ett tillfälligt beslut i väntan på att utredningen blir färdig. Det tillfälliga beslutet grundar sig bland annat på ett snabbyttrande från familjerätten.

Om ni kommer överens eller vill försöka enas genom samarbetssamtal kan ni när som helst begära att utredningen avbryts.

En utredning består av:

  • samtal med föräldrarna
  • hembesök hos vardera föräldern när barnet är där
  • samtal med barnet
  • samtal med personer som i sitt yrke har eller har haft kontakt med barnet (till exempel personal på förskola och skola)
  • eventuellt samtal med sambo
  • registerutdrag ur social- och belastningsregistret.

Det som en av er talar om för utredaren har även den andre föräldern rätt att ta del av. Innan familjerätten skickar utredningen till domstolen får ni läsa och lämna eventuella synpunkter.

Barn har rätt att uttrycka sina åsikter, men har ingen skyldighet att välja mellan föräldrarna.

Mer information om vårdnad, boende och umgänge.

Kontakter