Gå till innehållet

Vårdnad, boende och umgänge

Vid en separation kan det vara svårt att komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet eller barnen, var de ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut.

Familjerätten kan hjälpa er med samarbetssamtal vid skilsmässor och separationer. Ni kan också få hjälp att upprätta ett juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge. Meningen är att ni ska kunna samarbeta kring barnen och hitta bra lösningar för dem, som ni båda kan acceptera.

Om ni är överens om vårdnad, boende och umgänge – skriv avtal

Är ni överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet eller barnen, var de ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut kan ni skriva ett avtal. För att
ett avtal ska godkännas behöver familjerätten göra en utredning för att se att
det är till barnets bästa. Ett avtal kan antingen tidsbestämmas eller gälla
tills vidare beroende på vad ni föräldrar kommer överens om.

Om det inte finns tidigare dom eller avtal om vårdnaden kan ni anmäla om gemensam vårdnad direkt till skatteverket.

Om ni är oense om vårdnad, boende och umgänge – vänd er till tingsrätten

Om ni är oense om vem som ska ha vårdnaden om barnet eller barnen, var de ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut kan någon av er lämna en stämningsansökan till tingsrätten. Då fattar tingsrätten beslut i föräldrarnas ställe.

Utredning om vårdnad, boende och umgänge

För att tingsrätten ska kunna fatta beslut ber tingsrätten familjerätten göra en utredning för att ta reda på vad som är bäst för barnet.

Tingsrätten kan fatta ett tillfälligt beslut i väntan på att utredningen blir färdig. Det tillfälliga beslutet grundar sig bland annat på ett snabbyttrande från familjerätten.

En utredning består av:

  • samtal med föräldrarna
  • hembesök hos vardera föräldern när barnet är där
  • samtal med barnet
  • samtal med personer som i sitt yrke har eller har haft kontakt med barnet (till exempel personal på förskola och skola)
  • samtal med förälders nuvarande parner
  • utdrag ur socialregister samt polisens misstanke- och belastningsregistrer

 

Den information som samlas in sammanställs i en utredningsrapport där familjerättens bedömning finns med. Om det inte är olämpligt lämnas också förslag till beslut. Familjerättens utredning är en del av underlaget för domstolens beslut.

Om ni kommer överens eller vill försöka enas genom samarbetssamtal kan ni när som helst begära att utredningen avbryts.

Kontakter