Gå till innehållet

Bli kontaktperson till vuxna eller till någon med funktionsnedsättning

2. Stödfamilj

Att vara stödfamilj innebär att du tar emot ett barn eller en ungdom med funktionsnedsättning i ditt hem några dygn varje månad. Syftet kan vara att barnet eller ungdomen ska få extra stöd och möjlighet till miljöombyte. Det finns familjer med litet nätverk, ensamstående föräldrar eller familjer som behöver avlastning av olika skäl. Som stödfamilj delar ni med er av den vanliga vardagen hemma eller hittar på roliga saker tillsammans.

En stödfamilj kan bestå av en eller två vuxna, med eller utan egna barn, unga som gamla. Det viktiga är att familjen har en trygg och stabil hemsituation och hemmiljö.

Om du vill bli stödfamilj gör kommunen en utredning av din situation och registerkontroller hos både polis och socialtjänst. Det gör vi för att bedöma om du passar för uppdraget och motsvarar de krav som socialtjänsten ställer på en stödfamilj.

När du är stödfamilj får du en ekonomisk ersättning från kommunen som täcker de utgifter du har för att ha ett extra person i familjen. Du kommer också att få ett arvode enligt Sveriges kommuner och regioners riktlinjer.

Kontakta oss