Gå till innehållet

Sekretess och tystnadsplikt

När du ansöker om insatser registreras du i kommunens register och datasystem. Sekretess och tystadsplikt gäller för alla uppgifter om din person och familj. Det innebär att vi inte får berätta för någon obehörig om dig och dina personliga förhållanden. Handlingarna är sekretessbelagda och förvaras så att ingen obehörig kan läsa dem. När vi behöver kontakta någon annan måste vi i allmänhet ha ditt samtycke. Vid socialtjänstens utredning enligt socialtjänstlagen kan vi inhämta uppgifter från andra utan samtycke.

Sekretessen kan brytas i situationer där socialtjänsten har möjlighet att polisanmäla brott mot barn och vid andra grövre brott.