Gå till innehållet

Syn- och hörselnedsättning

Vad kan du få för hjälp av vår syn- och hörselinstruktör?

  • Information och tips om syn- och hörselhjälpmedel

  • Hjälp vid träning med dina syn- och hörselhjälpmedel
    och träning, för dig med synskada att hitta i närmiljön, så kallad synorientering.

  • Hjälp med service på din hörapparat (rengöring och slangbyte)

  • Förmedling av kontakter, om du behöver hjälp från Syncentral eller audionommottagning

  • Återlämning av syn– och hörselhjälpmedel som inte längre används

Behöver du hjälp med service på din hörapparat?

Du som bor på särskilt boende eller har hemtjänst kan be din personal om hjälp med hörapparaten eller med att kontakta syn– och hörselinstruktören.

Träffa kommunens syn- och hörselinstruktör på biblioteket, hösten -22

Syn-hörselinstruktören finns tillgänglig centralt på varje tätort ca en timme, för att svara på frågor, hjälpa till med rengöring och slangbyte på hörapparat samt ge tips och råd vid användning av syn- och hörselhjälpmedel. För tider se nedan. Det går även bra att ladda ner tiderna för utskrift via länk: Tider syn- hörsel vid bibliotek HT-2022 

På kommunens bibliotek:

A U G U S T I
18/8 Kl. 14:00 Gimo
     
19/8 Kl. 13:00 Östhammar
26/8 Kl. 10:00 Alunda
26/8 Kl. 14:00 Österbybruk
S E P T E M B E R
     
2/9 Kl. 13:00 Östhammar
23/9 Kl. 10:00 Alunda
23/9 Kl. 14:00 Österbybruk
29/9 Kl. 14:00 Gimo
O K T O B E R
7/10 Kl. 10:00 Öregrund
7/10 Kl. 13:00 Östhammar
27/10 Kl. 14:00 Gimo
28/10 Kl. 10:00 Alunda
28/10 Kl. 14:00 Österbybruk
N O V E M B E R
4/11 Kl. 10:00 Öregrund
4/11 Kl. 13:00 Östhammar
24/11 Kl. 14:00 Gimo
25/11 Kl. 10:00 Alunda
25/11 Kl. 14:00 Österbybruk
D E C E M B E R
2/12 Kl. 10:00 Öregrund
2/12 Kl. 13:00 Östhammar
8/12 Kl. 14:00 Gimo
9/12 Kl. 10:00 Alunda
9/12 Kl. 14:00 Österbybruk

Välkommen!

Om du har frågor, ring Östhammar Direkt på telefon: 0173-86 000.

Kontakter