Gå till innehållet

Räkna ut avgift för hemtjänst

Beräkningen är preliminär. Om du har hemmaboende barn under 19 år stämmer inte uträkningen, kontakta då omsorgsdebiteringen för att få hjälp att räkna ut din avgift.

En avgiftshandläggare räknar ut din slutliga avgift efter att du har lämnat in en inkomstblankett.

Hur gammal är du?

Vilket är ditt civilstånd?

Vilka inkomster har du?

Sökande:
Sökande:

Hur bor du?

Vilka är dina boendekostnader?

Har du god man?

Vill du få mat hemlevererad?

Hur många timmar hemtjänst vill du räkna ut avgiften för?

Har du trygghetslarm?