Gå till innehållet

Utförare hemtjänst

Aktivt Stöd Uppland AB

070-458 90 54
E-post: sten@aktivtstod.se
Hemsida: www.aktivtstod.se

Aktivt stöd

Vallonens hemtjänst AB

072-741 35 01
072-585 00 03

Vallonens hemtjänst, pdf

Vård och omsorg, Östhammars kommun

Alunda

Enhetschef: 0173-859 01
Biträdande enhetschef: 0173-859 14

Gimo

Enhetschef: 0173-868 03
Biträdande enhetschef: 0173-868 01

Öregrund

Enhetschef: 0173-865 66
Biträdande enhetschef: 0173-865 75

Österbybruk

Enhetschef: 0173-856 60 eller 0173-856 62
Planerare: 0173-856 72
Hemtjänstlokal: 0173- 856 71

Östhammar

Enhetschef: 0173-863 59
Biträdande enhetschef: 0173-863 55