Gå till innehållet

Anhörigstöd

Socialtjänstens vuxensektion kan erbjuda  anhörigstöd. Det är ett individuellt stödprogram för anhöriga till missbrukare.

Tillsammans tittar vi på hur hela din livssituation påverkas av att leva med eller i närheten av någon som missbrukar alkohol och/eller droger. Mycket fokus läggs på hur du kan sätta hälsosamma gränser och må bättre oavsett vilka val som din närstående gör. Du får lära dig olika sätt som gör det enklare för dig att kommunicera med din närstående.

Relaterade länkar