Gå till innehållet

Vård för vuxna med missbruk

Vård och behandling av missbruksproblem, såsom alkohol, droger och spel om pengar, kan ske i olika former och ha olika innehåll beroende på hur allvarliga problemen är. Dina behov utreds tillsammans med en socialsekreterare med missbrukskompetens.

3. Hur lång tid tar det?

I socialtjänstlagen står det att en utredning ska hanteras skyndsamt dock längst i 4 månader. Vi utreder så skyndsamt som möjligt, dock utan att det går ut över kvalitén på utredningen. Det viktiga är att du som ansöker får rätt stöd och behandling.

Kontakta oss