Gå till innehållet

Vård för vuxna med skadligt bruk av alkohol, droger och spel om pengar

Vård och behandling gällande skadligt bruk av alkohol, droger och/eller spel om pengar, kan ske i olika former och ha olika innehåll beroende på hur allvarliga problemen är. Dina behov utreds tillsammans med en socialsekreterare med missbrukskompetens.

1. Vilken vård kan jag få?

Sektor omsorg myndighet erbjuder i första hand öppenvårdsbehandling på hemmaplan i form av råd och stödsamtal, återfallsprevention och tolvstegsbehandling.

Länk till broschyr om Öppenvård (pdf)

Om öppenvård inte räcker till?

Ibland räcker kanske öppenvårdsinsatser inte till. Du kan då ansöka om slutenvårdsbehandling på ett behandlingshem eller ett stödboende. I regel krävs det att du som ansöker om slutenvård redan har försökt med vård i öppenvårdsregi.

Kontakta oss