Gå till innehållet

Personligt ombud

Ett personligt ombud är ett stöd för dig med psykisk funktionsnedsättning.

Du som är 18 år och äldre kan kostnadsfritt få stöd i dina kontakter med olika myndigheter, exempelvis kommunen, regionen, arbetsförmedlingen eller försäkringskassan.

Ett personligt ombud kan vara en mänsklig länk som stöder dig i att få dina behov av vård, stöd och rehabilitering tillgodosedda.