Gå till innehållet

Psykisk funktionsnedsättning och boendestöd

Socialpsykiatrin i Östhammars kommun vänder sig till dig som är mellan 18 och 65 år, med varaktiga psykiska funktionsnedsättningar.

Kommunen kan bevilja dig olika insatser i form av till exempel boendestöd eller kontaktperson. Insatserna sker i enlighet med socialtjänstlagen (SoL).

Samtliga insatser bygger på din egen önskan och är helt frivilliga. 

Vad är boendestöd?

Boendestödet är en tidsbegränsad och målinriktad stödinsats. Boendestödet är ett stöd i vardagen och utgår från dina behov. Stödet innebär att du är delaktig och hjälpen som ges utförs tillsammans med dig.

Du kan få boendestöd inom tre områden

  • Stöd i hemmet. Till exempel att ordna och strukturera hemma, att handla, laga mat, tvätta.
  • Stöd för att få en fungerande social tillvaro. Till exempel att komma igång med en fritidsaktivitet eller att komma iväg till arbetet.
  • Stöd för att få en fungerande kontakt med vårdgivare och myndigheter. Till exempel att få stöd vid tandläkarbesök eller läkarbesök.

Kontaktperson

En kontaktperson är en tidsbegränsad insats och kan finnas som ett stöd för dig genom att stimulera till en aktiv fritid, främja sociala kontakter och att ge råd och stöd i vardagliga situationer.

Kontakta Socialtjänsten om du vill ha en kontaktperson.

Så här går en handläggning till

Du söker en insats hos en handläggare som utreder din situation och dina behov. Handläggaren gör sedan en bedömning av behov och föreslår insatser och fattar beslut. Du kan överklaga beslutet om du inte är nöjd.

Ansökan om kontaktperson/boendestöd enligt Socialtjänstlagen 31 januari 2017

För de som får bistånd från Socialpsykiatrin

Kontakter