Gå till innehållet

Färdtjänst

Vem kan beviljas färdtjänst?

Du kan ansöka färdtjänst om

  • du är folkbokförd i Östhammars kommun
  • du har ett funktionshinder som gör det väldigt svårt för dig att förflytta dig eller resa med kollektivtrafik
  • ditt funktionshinder är bestående, i minst tre månader eller längre

Du har inte rätt till färdtjänst enbart på grund av att det saknas kollektivtrafik där du ska resa. Färdtjänst får inte användas  för att resa till vårdinrättningar, utan då är det sjukresor som ska bokas.

Ledsagare

Om du har behov av personlig assistans under den tiden du sitter i bilen, kan du ansöka om ledsagare under själva resan. Ledsagaren betalar ingen avgift för resan.  

Medresenär

Medresenär har alltid rätt att medfölja vid färdtjänstresa. I samband med beställning av färdtjänstresa anges att medresenär ska medfölja.

Medresenären betalar samma kostnad som färdtjänstinnehavaren.

Bagage

Max två kassar eller väskor i normal storlek kan medföras, dvs det du själv kan bära. Du får hjälp med i- och urlastning av bagaget.

Taxiföretagets åtagande vid färdtjänstresa

Personlig hjälp i och ur fordonet liksom hjälp med i- och urlastning av hjälpmedel och övrigt bagage.

Att utifrån den resandes behov ge hjälp till och från resstart/resmål (exempelvis från bostad till taxi/från taxi till butiksdörr).

Om hinder förekommer så att fordonet inte kan köra fram till porten kan annan mötesplats bli aktuell.

Uppehåll

Inget uppehåll under färdtjänstresa medges.

Assistanshund (servicehund, signalhund, alarmerande hund, ledarhund)

Färdtjänstberättigad har rätt att medföra legitimerad assistanshund. Medföljande assistanshund måste uppges vid resebeställning.

Djur får inte färdas lösa i färdtjänstfordon. All last ska vara säkert förankrad, inklusive medföljande djur. Exempelvis kan transport av hund ske i bur som går att förankra alternativt med så kallat hundbälte. Resenär som har medföljande assistanshund (djur) ansvarar att medföra nödvändig utrustning. Resenär kan kontakta beställningscentral angående gällande trafiksäkerhetsregelverk.

Husdjur

Husdjur får inte medfölja i färdtjänstfordon.

Vad kostar det?

Från

Till

Kostnad

Östhammars kommun

Östhammars kommun

30 kronor

Östhammars kommun

Uppsala kommun (del av)

90 kronor

Östhammars kommun

Norrtälje kommun (del av)

90 kronor

Östhammars kommun

Tierps kommun

90 kronor

Östhammars kommun

Arlanda

150 kronor

Uppsala kommun (del av)

Östhammars kommun

90 kronor

Norrtälje kommun (del av)

Östhammars kommun

90 kronor

Tierps kommun

Östhammars kommun

90 kronor

Arlanda

Östhammars kommun

150 kronor

Vart får jag resa?

Du kan resa inom kommunen, delar av angränsande kommuner och till/från Arlanda. Färdtjänstresan börjar eller slutar alltid i Östhammars kommun. 

Hur ansöker jag?

Du eller den person som företräder dig fyller i blanketten ansökan om färdtjänst och skickar in den tillsammans med ett medicinskt läkarutlåtande. Läkarutlåtandet får du hos din husläkare eller den vårdgivare du går hos. Färdtjänsthandläggaren utreder sedan ditt behov och beslutar om du har rätt till färdtjänst.

Trappklättrare

Tillgång till trappklättrare finns enligt nya avtalet. Om du är beviljad trappklättrare av din handläggare, tänk på detta när du behöver boka ;

  • Bokas senast kl. 13:00 dagen innan, men helst så tidigt som möjligt då det behöver planeras.
  • Tala om vilken rullstol du har eftersom alla rullstolar inte fungerar till trappklättraren.
  • Tala om vilken sorts trappor du har där hemma./sned, raka, svängda, trä osv.( Detta kontrolleras av färdtjänstleverantören innan du beviljats trappklättrare)
  • Ju mer information du ger vid bokningen desto bättre.

Vid eventuella frågor kring trappklättrare osv vänligen ring nedanstående handläggare.

Om du får avslag på din ansökan

Om du får ett avslag på din ansökan har du rätt att överklaga ditt beslut. Information om hur du överklagar får du i samband med avslaget.

När du beviljats färdtjänst

Färdtjänstens telefonväxel är öppen mellan klockan 8.00-20.00 måndag – söndag. Färdtjänstbeställning ska göras senast klockan 17.00 dagen innan du ska resa. Vid frågor, ändringar, avbokning av resa eller bokning av resa till annan dag (men ej till dagen efter)går det bra att kontakta växeln fram till klockan 20.00. Vänligen ring  0173-74 74 10.

Ansökan om färdtjänst 9 januari 2019

Gör en ansökan om färdtjänst vid funktionshinder eller brist på allmänna kommunikationer

Information om färdtjänst 30 oktober 2018

Det här gäller för färdtjänst i Östhammars kommun

Kontakter