Gå till innehållet

Färdtjänst

1. Vem kan beviljas färdtjänst?

Du kan ansöka färdtjänst om

  • du är folkbokförd i Östhammars kommun
  • du har ett funktionshinder som ger väsentliga svårigheter för dig att förflytta dig eller resa med kollektivtrafik, svårigheterna måste bero på funktionshindret.
  • ditt funktionshinder är bestående, i minst tre månader eller längre

Färdtjänst ska medverka till normalisering för personer med funktionsnedsättningar, det vill säga kunna leva som andra.
Avsaknad av allmänna kommunikationer innebär svårigheter att resa också för andra.
Detta innebär tex att en person som inte bedöms ha väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand och som skulle kunna åka buss om en sådan funnits inte uppfyller kraven för färdtjänsttillstånd.

Färdtjänst är särskilt ordnade transporter för personer med funktionshinder och omfattar inte transporter som bekostas av det allmänna, till exempel skolresor och sjukresor.

Kontakta oss