Gå till innehållet

Färdtjänst

2. Om färdtjänst

Antal resor

Du som är beviljad färdtjänst med bil/specialfordon får åka max 250 st resor per år. Du som är beviljad färdtjänst med båt får åka max 2 enkelresor per vecka. Arbetsresor räknas inte in i antalet resor.

Du kan ansöka om flera resor om du har särskilda skäl.

Ledsagare

Förutsättningen för rätt till ledsagare är att den färdtjänstberättigade behöver ha hjälp för att klara själva resan. Behov av hjälp enbart före och efter bilresan berättigar inte till ledsagare.

Resan är alltid avgiftsfri för ledsagaren.

Resan börjar och slutar alltid tillsammans med den färdtjänstberättigade.

Medresenär

Medresenär har alltid rätt att medfölja vid färdtjänstresa. I samband
med beställning av färdtjänstresa anges att medresenär ska medfölja.
Medresenären betalar samma kostnad som färdtjänstinnehavaren, resan börjar och slutar alltid tillsammans med den färdtjänstberättigade.

Bagage

Max två kassar eller väskor i normal storlek kan medföras, dvs det du själv kan bära. Du får hjälp med i- och urlastning av bagaget.

Taxiföretagets åtagande vid färdtjänstresa

Personlig hjälp i och ur fordonet liksom hjälp med i- och urlastning av hjälpmedel och övrigt bagage.

Att utifrån den resandes behov ge hjälp till och från resstart/resmål (exempelvis från bostad till taxi/från taxi till butiksdörr).

Om hinder förekommer så att fordonet inte kan köra fram till porten kan annan mötesplats bli aktuell.

Uppehåll

Inget uppehåll under färdtjänstresa medges.

Assistanshund (servicehund, signalhund, alarmerande hund, ledarhund)

Färdtjänstberättigad har rätt att medföra legitimerad assistanshund. Medföljande assistanshund måste uppges vid resebeställning.

Djur får inte färdas lösa i färdtjänstfordon. All last ska vara säkert förankrad, inklusive medföljande djur. Exempelvis kan transport av hund ske i bur som går att förankra alternativt med så kallat hundbälte. Resenär som har medföljande assistanshund (djur) ansvarar att medföra nödvändig utrustning. Resenär kan kontakta beställningscentral angående gällande trafiksäkerhetsregelverk.

Husdjur

Husdjur får inte medfölja i färdtjänstfordon.

 

Kontakta oss