Gå till innehållet

Färdtjänst

3. Vad kostar det?

Från

Till

Kostnad

Östhammars kommun

Östhammars kommun

50 kronor

Östhammars kommun

Uppsala kommun (del av)

120 kronor

Östhammars kommun

Norrtälje kommun (del av)

120 kronor

Östhammars kommun

Tierps kommun

120 kronor

Tierps kommun

Östhammars kommun

120 kronor

Uppsala kommun (del av)

Östhammars kommun

120 kronor

Norrtälje kommun (del av)

Östhammars kommun

120 kronor

 
 

Kontakta oss