Gå till innehållet

Färdtjänst

6. Om du får avslag på din ansökan

Om du får ett avslag på din ansökan har du rätt att överklaga ditt
beslut. Information om hur du överklagar får du i samband med avslaget.

Kontakta oss