Gå till innehållet

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Allmänt

Parkeringstillstånd kan utfärdas till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och rörelsehindrade som alltid behöver hjälp av förare. Med tillståndet är det tillåtet att parkera på handikapplatser samt gator där parkeringsförbud gäller. 

Information och regler

Du som har rörelsehinder och är folkbokförd i Östhammars kommun kan ansöka om parkeringstillstånd så att du kan parkera närmare ditt färdmål, arbetsplats eller bostad. Om du inte kör bil själv kan du bara få parkeringstillstånd om det finns särskilda skäl.

Ett parkeringstillstånd gäller i högst fem år. Tillståndet förnyas inte med automatik utan du måste själv lämna in en ny ansökan i god tid innan det gamla går ut. En handläggare bedömer din ansökan och samråder i vissa fall med läkare.

Så ansöker du

Ansökan skickas tillsammans med  ett medicinskt intyg och ett nytaget foto till Socialförvaltningen. 

Utlåtandet får du hos din husläkare eller den vårdgivare du går hos. Handläggaren utreder sedan ditt behov och beslutar om du har rätt till parkeringstillstånd

Handläggningstiden är cirka två veckor. Om din ansökan beviljas, skickar vi tillståndet hem till dig och om du skulle få avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet till Länsstyrelsen

Kontakter