Gå till innehållet

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Vem kan få parkeringstillstånd

Du kan få parkeringstillstånd om du har ett rörelsehinder eller en psykisk funktionsnedsättning som gör att du har stora svårigheter att förflytta dig till och från ett fordon, inom rimligt avstånd från en parkeringsplats.

Två typer av parkeringstillstånd

  • Parkeringstillstånd för förare

Du som förare av ett fordon kan få parkeringstillstånd om du har ett rörelsehinder som gör att du inte kan gå längre än en mycket kort sträcka.

  • Parkeringstillstånd för passagerare

Du som är passagerare kan beviljas parkeringstillstånd om du har ett rörelsehinder som gör att du inte kan gå längre än en mycket kort sträcka. Om du har ett omfattande tillsynsbehov, t ex demensdiagnos, och inte kan lämnas ensam under tiden som föraren parkerar bilen kan du beviljas parkeringstillstånd.

Exempel på när du inte får parkeringstillstånd

Det finns situationer då du inte kan få ett parkeringstillstånd. Det gäller exempelvis om du

  • har ett rörelsehinder under en kortare period
  • är gravt synskadad (men inte har något rörelsehinder)
  • har svårt att ta dig i och ur ett fordon
  • har svårt att bära saker
  • har mag- och tarmproblem, exempelvis tarminfektion eller inkontinens, som gör att du akut kan behöva uppsöka en toalett

Information och regler

Du som har rörelsehinder och är folkbokförd i Östhammars kommun kan ansöka om parkeringstillstånd så att du kan parkera närmare ditt färdmål, arbetsplats eller bostad. Om du inte kör bil själv kan du bara få parkeringstillstånd om det finns särskilda skäl.

Ett parkeringstillstånd gäller i högst fem år. Tillståndet förnyas inte med automatik utan du måste själv lämna in en ny ansökan i god tid innan det gamla går ut. En handläggare bedömer din ansökan och samråder i vissa fall med läkare.

Så ansöker du

Ansökan skickas tillsammans med ett medicinskt utlåtande och ett nytaget foto till Sektor omsorg. 

Vänd dig till den vårdcentral där du är listad gällande det medicinska utlåtandet. Handläggaren utreder sedan ditt behov och beslutar om du har rätt till parkeringstillstånd.

Handläggningstiden är cirka två månader. Om din ansökan beviljas, skickar vi tillståndet hem till dig. Vid avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet till Länsstyrelsen.

Kontakter