Gå till innehållet

Riksfärdtjänst

Du som har ett stort och varaktigt funktionshinder kan ansöka om riksfärdtjänst för resor utanför kommunen.

Du kan beviljas riksfärdtjänst om ditt funktionshinder medför att du inte kan resa till normala resekostnader som kan göras med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare.

Riksfärdtjänstresor ska avse fritidsresor som till exempel resor till släkt och vänner, dock inte till medicinsk vård eller behandling.  Du kan även ansöka om att kommunen ska bekosta en ledsagare.

Inför jul och nyår

Ansökan om riksfärdtjänstresa som du önskar genomföra under perioden 20 december till 1 januari, ska ha inkommit senast onsdag 17 november 2021.

Färdmedel

En resa med riksfärdtjänst görs med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare,  ett för ändamålet anpassat fordon eller med taxi.

Det är funktionshindrets svårighetsgrad som helt och hållet avgör vilket färdmedel som får användas. Tillstånd ska ges till det alternativ som gör resan möjlig att genomföra och som är billigast för tillståndsgivaren.

Detta kan innebära att en resa kan ske med flera olika färdsätt på olika delar av färdtjänsten

Ledsagare

För att ha rätt till ledsagare ska den som ansöker inte klarar av att resa på egen hand med den service som, utan kostnad, ges av trafikföretagen, stationsförvaltaren, den regionala kollektivtrafikmyndigheten eller föraren.

Ansök i din hemkommun

Du ska ansöka i din hemkommun och du måste ansöka minst tre veckor innan den planerade resdagen. Riksfärdtjänstresan bokas av handläggaren som sedan meddelar dig om resan blivit beviljad eller inte. Innan sommar, jul och nyår gäller inte tre veckor. Inför dessa perioder kommer det ut information med mer exakta datum. Inför jul och nyår 2021 ska ansökan ha kommit in senast 17 november.

Vad kostar det

Om du beviljas riksfärdtjänst får du betala en egenavgift som staten beslutat om.

Du kan läsa om och beräkna din egenavgift på Riksfärdtjänstens webbplats.
Egenavgiften är beräknad efter vägavståndet i kilometer.

Kontakter