Gå till innehållet

Riksfärdtjänst

Du som har ett stort och varaktigt funktionshinder kan ansöka om riksfärdtjänst för resor utanför kommunen.

Du kan beviljas riksfärdtjänst om ditt funktionshinder medför att du inte kan resa till normala resekostnader som kan göras med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare.

Riksfärdtjänstresor ska avse fritidsresor som till exempel resor till släkt och vänner, dock inte till medicinsk vård eller behandling.  Du kan även ansöka om att kommunen ska bekosta en ledsagare.

Ledsagare

För att ha rätt till ledsagare ska den som ansöker inte klarar av att resa på egen hand med den service som, utan kostnad, ges av trafikföretagen, stationsförvaltaren, den regionala kollektivtrafikmyndigheten eller föraren.

Det är kommunen som beslutar vilket färdmedel som ska användas vid resan. Exempel på färdmedel är taxi, tåg eller flyg.

Ansök i din hemkommun

Du ska ansöka i din hemkommun och du måste ansöka minst tre veckor innan den planerade resdagen. Riksfärdtjänstresan bokas av handläggaren som sedan meddelar dig om resan blivit beviljad eller inte. Innan sommar, jul och nyår gäller inte tre veckor. Inför dessa perioder kommer det ut information med mer exakta datum.

Om du beviljas riksfärdtjänst får du betala en egenavgift som staten beslutat om. Du kan läsa om egenavgifter på Riksfärdtjänstens webbplats . Egenavgiften är beräknad efter vägavståndet i kilometer.

Ansökan om riksfärdtjänst inför sommaren 2020

Ansökan om riksfärdtjänstresa som önskas genomföras under perioden 29 juni till och med 16 augusti 2020 måste ha inkommit senast fredag den 12 juni. Postas till Socialförvaltningen, Färdtjänst, Box 36, 742 21 Östhammar.

Kontakter