Gå till innehållet

Riksfärdtjänst

Ansök om riksfärdtjänst utanför kommunen

Du kan beviljas riksfärdtjänst om ditt funktionshinder medför att du inte kan resa till normala resekostnader som kan göras med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare.

Riksfärdtjänstresor ska avse fritidsresor som till exempel resor till släkt och vänner, dock inte till medicinsk vård eller behandling.  Du kan även ansöka om att kommunen ska bekosta en ledsagare.

Färdmedel

En resa med riksfärdtjänst görs med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare,  ett för ändamålet anpassat fordon eller med taxi.

Det är funktionshindrets svårighetsgrad som helt och hållet avgör vilket färdmedel som får användas. Tillstånd ska ges till det alternativ som gör resan möjlig att genomföra och som är billigast för tillståndsgivaren.

Detta kan innebära att en resa med riksfärdjänst kan ske med flera olika färdsätt på olika delar av din resa.

Ledsagare

För att ha rätt till ledsagare ska den som ansöker inte klarar av att resa på egen hand med den service som, utan kostnad, ges av trafikföretagen, stationsförvaltaren, den regionala kollektivtrafikmyndigheten eller föraren.

Ansök i din hemkommun

Du ska ansöka i din hemkommun och du måste ansöka minst tre veckor innan den planerade resdagen. Riksfärdtjänstresan bokas av handläggaren som sedan meddelar dig om resan blivit beviljad eller inte. Innan sommar, jul och nyår gäller inte tre veckor. Inför dessa perioder kommer det ut information med mer exakta datum.

Vad kostar det

Beviljas du riksfärdtjänst får du betala en egenavgift som staten beslutat om.

Egenavgiften är beräknad efter vägavståndet i kilometer.

Vägavstånd i kilometer          Upp till och med 25 år         26 år och äldre    
0-100 73 kr 105 kr
101-125 91 kr 130 kr
126-150 115 kr 165 kr
151-175 136 kr 195 kr
176 -200 154 kr 220 kr
201-225 178 kr 255 kr
226-250 192 kr 275 kr
251-275 210 kr 300 kr
276-300 224 kr 320 kr
301-350 259 kr 370 kr
351-400 294 kr 420 kr
401-450 318 kr 455 kr
451-500 336 kr 480 kr
501-600 374 kr 535 kr
601-750 420 kr 600 kr
751-1 000 458 kr 655 kr
1 001-1 250 476 kr 680 kr
1 251-1 500 490 kr 700 kr
Över 1 501 528 kr 755 kr

  

För frågor om din bokade resa, om-eller avbokningar hittar du kontaktuppgifter på Cabonline Region Norrs webbplats.

Kontakter