Gå till innehållet

Hemsjukvård

Du som är sjuk eller behöver rehabilitering ska i första hand vända dig till din husläkare eller vårdcentral. Om du behöver sjukvårdsinsatser i mer än 14 dagar, har fyllt 17 år och inte kan ta dig till din vårdcentral kan du ha rätt till hemsjukvård. Det gäller både om du bor hemma eller på ett särskilt boende.

För att få hemsjukvård gör vårdcentralen först en bedömning av dina behov och sedan en samordnad vårdplanering tillsammans med den kommunala hemsjukvården.

Kommunal hälso- och sjukvård handlar om den hjälp du får av arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut eller sjuksköterska.  Det kan till exempel handla om hjälpmedel, träning i vardagssituationer eller att överlämna läkemedel.  Läkarinsatser ansvarar Region Uppsala för. Sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt.

Arbetsterapeuten, sjukgymnasten och sjuksköterskan samarbetar med hemtjänsten och ger dem instruktioner för vissa sjukvårdsuppgifter.

Du har även rätt till en fast vårdkontakt som hjälper dig att samordna dina insatser i hemsjukvården.

Kontakt:

Avgifter

Hemsjukvård (högst fyra besök per månad debiteras) 100 kr/besök
Delegerad hemsjukvård 250 kr/mån

Ställ frågor om hemsjukvård till