Gå till innehållet

Medicinskt ansvarig

Vad gör en medicinskt ansvarig sjuksköterska?

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan, MAS,  har ett tillsynsuppdrag för att säkerställa god kvalité och säker vård inom äldreboenden, boende för personer med funktionsnedsättning och hemsjukvården enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Målet är att stödja verksamheter i deras kvalitetsarbete genom praktiskt stöd, information och utbildning till chefer och personal.

MAS samverkar med verksamhetschefer, enhetschefer, hälso-och sjukvårdspersonal och omvårdnadspersonal i frågor som rör hälso- och sjukvård

Vad gör en medicinskt ansvarig för rehabilitering?

Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR, har i uppdrag att säkerställa att den rehabilitering kommunen bedriver är patientsäker och av god kvalité enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Målet är att stödja verksamheter i deras kvalitetsarbete genom praktiskt stöd, information och utbildning till chefer och personal.

MAR samverkar med verksamhetschefer, enhetschefer, hälso- och sjukvårdspersonal och omvårdnadsperonal i frågor som rör rehabilitering och hjälpmedel.

Kontakter