Gå till innehållet

Dödsboanmälan

När en person avlider ska en bouppteckning upprättas. En bouppteckning är en sammanställning över den avlidnes tillgångar och skulder. Enligt Ärvdabalken kan en dödsboanmälan ersätta bouppteckningen om dödsboets tillgångar inte räcker till.

Det är viktigt att dödsboet inte har rörts eller avvecklats. Om tillgångarna endast täcker begravningskostnaden ska den prioriteras.

Inga andra räkningar ska betalas ur dödsboets tillgångar (finns autogiro ska det stoppas).

Om dödsboets tillgångar är små, bör begravningsbyrån informeras om vilka kostnadsramar som gäller för begravningen.

Detta gäller om:

  • dödsboets tillgångar endast räcker till kostnader för begravning och andra utgifter i samband med dödsfallet
  • det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet.

Det är försörjningsstöd inom kommunens socialtjänst som gör en skriftlig dödsboanmälan och skickar den till Skatteverket. 

Kontakter