Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Här får du stöd

Här finns information om vart du kan vända dig för att få stöd i din egen situation som anhörig eller om du är orolig för någon närstående.

1. Anhörigkonsulent

Om du hjälper eller vårdar någon som på grund av långvarig sjukdom, ålder eller funktionshinder inte klarar sitt dagliga liv helt på egen hand kan du ansöka om anhörigstöd. Du kan exempelvis vara maka eller make, sammanboende, förälder, barn eller barnbarn, släkting, granne eller en god vän. 

Den du hjälper kan bo hemma eller på särskilt boende. Syftet med anhörigstöd är att ge dig som anhörig stöd och avlösning, olika redskap att hantera och underlätta din situation samt öka tryggheten för dig som anhörig och den som vårdas. Stödet ska utformas i samråd med dig som anhörig utifrån dina önskemål och behov.

Du kan vända dig till anhörigkonsulenten om du vill samtala om din situation som anhörig. Du kan få information, råd och stöd. Tillsammans med dig utformas ett stöd som passar just din situation.  Vi arbetar under sekretess.

I Östhammars kommun finns två anhörigkonsulenter som arbetar över hela kommunen men utgår från Anhörigcentrum i Östhammar.

Vill du bli kontaktad av anhörigkonsulent?

Kontakta Östhammar direkt via telefon 0173-860 00 eller mail osthammardirekt@osthammar.se så hör vi av oss så snart som möjligt. Observera att vi inte finns tillgängliga under kvällar och helger.

Om du kontaktar oss via mail:

  1. Skriv dina kontaktuppgifter i mailet. Namn (frivilligt), telefonnummer eller e-post där vi an nå dig.
  2. Information om det är något du vill att vi ska veta innan vi kontaktar dig.

Alla uppgifter behandlas enligt GDPR.

Kontakta oss