Gå till innehållet

Våld i nära relation

Lever du i en nära relation där du utsätts för överdriven kontroll, kränkningar, hot, slag, påtvingade sexuella handlingar eller andra övergrepp? Får någon dig att göra något mot din vilja och/eller avstå från att göra något du vill? Använd knappen nedan eller längst ned på sidan om du snabbt behöver lämna denna sida. Då kommer du till Google. 

Vill du komma i kontakt med socialtjänsten kan du ringa:

0173-86 000 

Våld i nära relation är ett brott, ett socialt problem, ett folkhälsoproblem och ett jämställdhetsproblem. Det påverkar alla inblandade, den våldsutsatte, barnen men också den som utövar våldet.

Att bli utsatt för våld och hot av någon du lever med eller är släkt med är kränkande och känsloladdat. Det kan vara mycket svårt att berätta om det som hänt men det finns hjälp som kan underlätta för att du ska kunna förändra din situation.

Hos kommunen kan du som utsatts för våld i nära relation söka stöd och hjälp i form av;

 • Råd och Stöd
 • Ekonomiskt bistånd
 • Hjälp med boende i akut skede

Övriga kontaktuppgifter när du behöver stöd och hjälp

 • SOS : 112 
  Polis och ambulans vid akut fara

 • Polis: 114 14
  Polis vid ej brådskande situationer

 • Socialjouren: 018-15 00 00
  Socialtjänst kvällar och helger

 • Akutsjukvård i Östhammar: 0173-881 40

 • Kvinnofridsmottagningen vid Akademiska sjukhuset:
  018-611 29 97, 018-611 27 92

 • Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50, www.kvinnofridslinjen.se
  Stöd för våldsutsatta och närstående till våldsutsatta

 • Nationellt Centrum för Kvinnofrid
  Kunskaps- och resurscentrum för våldsutsatta kvinnor

 • Kvinnojouren Freja: 018-10 47 70

 • Uppsala mansjour: 018-50 50 33

 • Terrafem, jourtelefon: 020-521 010, www.terrafem.org
  För kvinnor med utländsk bakgrund, 43 olika språk

 • Somaya, jourtelefon: 020-81 82 83
  För kvinnor med utländsk bakgrund

 • MVU i Uppsala: 018-13 46 00, www.mvu.nu
  Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala

 • Brottsofferjouren: 116 006, www.brottsofferjouren.se
  Stöd för brottsoffer

 • Barnens hjälptelefon: 0200-230 230, www.bris.se

 • Bris: 116 111.  För dig upp till 18 år, www.bris.se

 • Bris: 077-150 50 50, www.bris.se
  Stödtelefon för vuxna om barn 

 • ungarelationer.se
  Ger stöd och information till dig under 20 år

 • TRIS: 0774-40 66 00
  Stöd för tjejer som utsatts för hedersrelaterat våld

 • Välj att sluta: 020-555 666, www.valjattsluta.se
  Telefonlinjen för dig som riskerar att skada den du älskar