Gå till innehållet

Medling efter brott eller konflikt

Medling innebär att gärningsman och målsägande träffas tillsammans med en opartisk medlare för att prata om brottet och följderna av detta. Målet är att minska de negativa följderna av brottet, att förhindra återfall i brott och att ge brottsoffret en möjlighet till upprättelse.

Råd och Stöd erbjuder medling till ungdomar mellan 12 och 21 år som begått och erkänt brott. Vi har nära samarbete med polis, brottsofferjour, åklagare och domare.

Medling innebär för dig som begått ett brott...

  • Att du har möjlighet att visa att du ångrar ditt handlande och vill gottgöra den eller de personer som brottet drabbat.
  • Du visar mod genom att möta den eller de personer du genom brottet orsakat skada. 

Medling innebär för dig som blivit utsatt för brott...

  • Att du får möjlighet att berätta din syn på brottet du blivit utsatt för och vilka följder det fått för dig.
  • Att du får möjlighet att ställa frågor runt brottet.

Då du tackat ja till medling arbetar vi enligt följande:

  • Enskilda samtal med gärningsman respektive brottsoffer. Vårdnadshavare eller annan stödperson kan närvara i passiv roll.
  • Medlingssamtal där gärningsman och brottsoffer möts tillsammans med medlaren för att samtala om brottet. Även här kan vårdnadshavare eller annan stödperson närvara i passiv roll.
  • Uppföljning.

Du kan själv ta initiativ till medling genom din utredare hos polisen, din socialsekreterare eller genom att direkt ta kontakt med oss. 

Kontakter

Relaterade länkar