Gå till innehållet

Gästrike Vatten

Den 1 maj 2017 anslöt sig VA-verksamheten i Östhammars kommun till Gästrike Vatten. Det betyder att Gästrike Vatten sköter all drift och underhåll av ledningar, vatten- och reningsverk.

Vad vi gör

Kontakta Gästrike Vatten om du har frågor om VA, vill ha hjälp eller göra en felanmälan.

Telefon: 020-37 93 00
E-post: info@gastrikevatten.se

Gästrike Vatten ansvarar för dricksvattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar.

Du kan läsa mer på Gästrike Vattens webbplats

Kontakta Gästrike Vatten

Gästrike Vatten
Hamnleden 20
806 41 Gävle
T: 020 - 37 93 00
info@gastrikevatten.se