Gå till innehållet

Uppsala brandförsvar

Östhammars kommun samverkar i en gemensam räddningsnämnd med Tierps och Uppsala kommuner.

Vad vi gör

Uppsala brandförsvar ansvarar för räddningstjänst, brandtillsyn, tillstånd och tillsyn gällande brandfarliga och explosiva varor i de tre kommunerna. De ansvarar också för information och utbildning i brandsäkerhet samt sotning/rengöring och brandskyddskontroll. Uppsala brandförsvar tar också fram underlag till räddningsnämnden och följer upp och genomför nämndens beslut.

Kontakt:

Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller att komma i kontakt med en handläggare på brandförsvaret. 
Telefon: 018-727 30 00.

Läs mer på Uppsala brandförsvars webbplats

Politisk ledning

Styrs av Räddningsnämnd.

Ledning

Kontakta Uppsala brandförsvar