Gå till innehållet

Alma förskola

Vad vi gör

Välkommen till förskolan Alma som ligger i Alunda tätort intill ortens grundskola. Vi är en utbyggd förskola med 3 nya avdelningar och 2 avdelningar som är under renovering och kommer att stå klar i januari 2019. Våra grupper består av barn i ålder 1-5 år. Vår nya gård är väl anpassad för barnens behov som utmanar och stimulerar barnen till lek och lust att lära. Vår pedagogiska verksamhet är genomtänkt och föränderlig. Vår verksamhet är rolig, trygg och lärorik.

Dokument

Alma förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 7 mars 2019

På varje förskola och skola finns en plan för hur man jobbar tillsammans mot diskriminering och kränkande behandling. I detta dokument framgår Alma förskolas arbete mot diskriminering och kränkande behandling.

Politisk ledning

Styrs av Barn- och utbildningsnämnd.

Ledning

Kontakta Alma förskola

Alma förskola
Skolvägen 5
747 30 Alunda
T: 0173 858 35