Gå till innehållet

Frösåkersskolan

Frösåkersskolan har årskurserna 7-9 och ligger i Östhammars tätort. Skolan har cirka 270 elever. Under läsåret 2018/19 har även Edskolan åk 6 i våra lokaler.

Vad vi gör

Läsåret 2018/2019

Under läsåret 2018-2019 har vi i vår lokala skolutvecklingsplan arbetar vi med tillit, motivation, normkritik och inkluderande arbetssätt. Under läsåret kommer vi att följa ett årshjul för värdegrundsarbete som ska genomsyra undervisningen. Värdegrundsårshjulet är uppdelat i fyra perioder med pusselbitarna samarbete, motivation, relationer och självkänsla.

Detta utmärker Frösåkersskolan idag

Vi arbetar pedagogiskt med iPads/PC 1-1Relationsskapande åt alla håll är viktigt för ossVi använder formativa arbetssätt och coachar eleverna framåt i sitt lärandeUnder Elevens val arbetar vi åldersintegrerat.Elevhälsoteamet är engagerat, kompetent och flexibelt.Speciallärare och elevassistenter arbetar både på klass-, grupp- och individnivå samt i vår Studio. Vi välkomnar alla vårdnadshavare till skolan och rekommenderar fredagar som besöksdag, sk Föräldrafredag, då vi bjuder på kaffe. Passar andra dagar bättre så kommer man då istället!

Byggnation av ny skola

På skolans område byggs nu en ny skola som ska möta framtidens behov.
Arbetet med den nya skolan för åk 4-9 är inne i en pedagogisk process tillsammans med Edsskolan och Kristinelundskolan där uppdraget är att ha en gemensam värdegrund, elevsyn och kunskapssyn när vi tillsammans ska ta den nya skolan i besittning. Samtidigt har byggnationsarbetena tagit fart och vi kan dag för dag se förändringar och framsteg i processen och vi räknar med att flytta in i december 2020.
Vill du följa projektet så kan du göra det här.

Dokument

Frösåkersskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 5 april 2019

På varje förskola och skola finns en plan för hur man jobbar tillsammans mot diskriminering och kränkande behandling. I detta dokument framgår Frösåkersskolans arbete.

Frösåkersskolans lokala skolutvecklingsplan 5 april 2019

Lokal skolutvecklingsplan för läsåret 2018/2019

Politisk ledning

Styrs av Barn- och utbildningsnämnd.

Ledning

Kontakta Frösåkersskolan

Frösåkersskolan
Tomtbergavägen 4
742 35 Östhammar
T: 0173 - 862 97

Skoladministratör

Erica Kjellsson
T: 0173-862 97
Erica.Kjellsson@osthammar.se