Gå till innehållet

Gräsö skola

Gräsö skola ligger på ön Gräsö och är en F-3 skola. Till skolan finns en fritidshemsavdelning. I samma lokaler som skolan och fritidshemmet finns även förskolan Tärnan. Gräsö skola ligger mycket naturskönt med utsikt över havet och är Östhammars kommuns enda skärgårdsskola.

Vad vi gör

Gräsö skola samordnar mycket av sin verksamhet med Öregrunds skola. Skolorna bildar tillsammans Öregrunds- och Gräsö skolenhet.

Genom att skolan är i det "lilla formatet" ges goda förutsättningar för en trygg läromiljö.

I undervisningen använder vi oss av vårt dokument "Pedagogiska arbetssätt vid Öregrunds- och Gräsö skolor". Dokumentet är väl genomarbetat av skolans personal och bygger på ny forskning och tidigare beprövad erfarenhet.

Läsåret 2019-2020

Under läsåret 2019-2020 kommer skolan att använda ett nytt läromedel om livskvalitet och värdegrund. Läromedlet heter "Tillsammans" och tränar våra elever att arbeta tillsammans, ta ansvar, visa respekt för sig själv och andra, fatta positiva beslut och att visa uppskattning.

Dokument

Öregrund och Gräsö skolors plan mot diskriminering och kränkande behandling 11 februari 2020

På varje förskola och skola finns en plan för hur man jobbar tillsammans mot diskriminering och kränkande behandling. I detta dokument framgår Öregrund och Gräsö skolors arbete.

Politisk ledning

Styrs av Barn- och utbildningsnämnd.

Ledning

Kontakta Gräsö skola

Gräsö skola
Klockarhagen 5
742 97 Gräsö

Skoladministratör
Malin Sundholm
0173-863 22