Gå till innehållet

Kommunal pedagogisk omsorg Valö/Johannisfors

Vad vi gör

Hos oss är vi två dagbarnvårdare. Varje tisdag träffas vi i Östhammar för gemensam lek och sångsamling. Vi tycker mycket om att vara ute i skog och mark. I våra små grupper ser vi varje barn och har ett nära samarbete med vårdnadshavarna. Under året har vi arbetat mycket med hur man är en bra kompis och barnen har tränat på förmågor som empati, trygghet och ansvar.

Vi som arbetar här

I Johannisfors arbetar Carolina Wallerstig. Telefon 070-5485414

I Valö arbetar Lena Mattsson. Telefon 076-7711064

Välkomna att kontakta oss om ni vill veta mer!

Politisk ledning

Styrs av Barn- och utbildningsnämnd.

Ledning

Carolina Wallerstig

Carolina Wallerstig
Dagbarnvårdare
T: 070-548 54 14

Lena Mattsson

Lena Mattsson
Dagbarnvårdare
T: 076-771 10 64