Gå till innehållet

Öregrunds skola

Öregrunds skola ligger i Öregrunds tätort och är en F-6 skola med cirka 135 elever. Inom skolan finns två fritidshemsavdelningar. Öregrunds fina läge och närhet till havet används i största möjliga utsträckning i undervisningen.

Vad vi gör

Vi arbetar i arbetslag, med olika yrkeskompetenser utvecklar vi en helhetssyn på elevers lärande. Vi arbetar aktivt med att skapa studiero, tydliga strukturer och trygghet för alla våra elever.

I undervisningen använder vi oss av vårt dokument "Pedagogiska arbetssätt vid Öregrunds- och Gräsö skolor". Dokumentet är väl genomarbetat av skolans personal och bygger på ny forskning och tidigare beprövad erfarenhet.

Läsåret 2019-2020

Under läsåret 2019-2020 kommer skolan att använda ett nytt läromedel om livskvalitet och värdegrund. Läromedlet heter "Tillsammans" och tränar våra elever att arbeta tillsammans, ta ansvar, visa respekt för sig själv och andra, fatta positiva beslut och att visa uppskattning.

Dokument

Öregrund och Gräsö skolors plan mot diskriminering och kränkande behandling 11 februari 2020

På varje förskola och skola finns en plan för hur man jobbar tillsammans mot diskriminering och kränkande behandling. I detta dokument framgår Öregrund och Gräsö skolors arbete.

Politisk ledning

Styrs av Barn- och utbildningsnämnd.

Ledning

Kontakta Öregrunds skola

Öregrunds skola
Strandgatan 29
742 42 Öregrund

Skoladministratör
Malin Sundholm
0173-863 22

Relaterade länkar