Gå till innehållet

Tomtberga förskola

Tomtberga är en av tre förskolor i Östhammars tätort. Östhammar har närhet till hav, natur och kultur. Förskolan är uppdelad på två enheter:
Tomtberga 1 är en förskola som består av fyra åldersblandadeavdelningar: Alven, Tomten, Vätten och Trollet.
Tomtberga 2 är en paviljongförskola med 3 avdelningar: Knyttet, Nissen och Pyret.

Vad vi gör

Förskolans verksamhet grundar sig på skollag, läroplan, kommunens och förskolornas gemensamma vision, nämndens styrtal, kommunens ledord och förskolans egna mål.

  • Vi är en personalgrupp som består av barnskötare och förskollärare.
  • Vi eftersträvar goda relationer, där både barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga.
  • Närhet till skogen, som besöks varje vecka.
  • Bra lokaler och en varierad gård som inbjuder till kreativ lek.
  • På förskolan skapas utmaningar för barnen genom att vi ständigt utvecklar och förändrar den pedagogiska lärmiljön.
  • Modernt mottagningskök med personal på båda enheterna. Maten tillagas på vår högstadieskola på orten.

Dokument

Tomtberga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 4 mars 2019

På varje förskola och skola finns en plan för hur man jobbar tillsammans mot diskriminering och kränkande behandling. I detta dokument framgår Tomtberga förskolas (1 och 2) arbete mot diskriminering och kränkande behandling.

Politisk ledning

Styrs av Barn- och utbildningsnämnd.

Ledning

Kontakta Tomtberga förskola

Tomtberga förskola
Tomtbergavägen 1
742 34 Östhammar

Förskolechef Tomtberga 1
Jenny Änggård 0173-863 74

Förskolechef Tomtberga 2
Ulrica Ericsson 0173-861 33

Administratör
Maria Adebäck 0173-868 81