Gå till innehållet

Sektor bildning

Vi ansvarar för att genomföra verksamhet inom barnomsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, kommunens aktivitetsansvar och kulturskola.

Vad vi gör

Verksamheten styrs bland annat av skollagen, grundskoleförordningen, läroplaner och kursplaner.

Politisk ledning

Styrs av Kommunstyrelsen.

Ledning

Kontakta Sektor bildning

Sektor bildning
barn-o.utb.namnden@osthammar.se