Gå till innehållet

Vattenavstängning - Floragatan 13-23, Östhammar kommun
Starttid: 2023-09-27 09:30:00
Sluttid: 2023-09-27 11:00:00
Läs mer på Gästrike Vattens hemsida Driftstörningar - Gästrike Vatten (gastrikevatten.se)

Anpassad grundskola

I Östhammars kommun finns en gemensam anpassad grundskola belägen på Vretaskolan i Gimo. Skolformen har två inriktningar där eleverna antingen läser ämnen, ämnesområden eller en kombination av dessa.

Dokument

Anpassad grundskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 8 februari 2023

På varje förskola och skola finns en plan för hur man jobbar tillsammans mot diskriminering och kränkande behandling. I detta dokument framgår anpassad grundskolas arbete.

Politisk ledning

Styrs av Barn- och utbildningsnämnd.

Ledning

Kontakta Anpassad grundskola

Vretaskolan
Idrottsvägen 4
747 40 Gimo

Skoladministratör
Anu Lintula
0173-867 05

Kurator
Vakant

Skolpsykolog
Emma Svensk
0173-858 78

Skolsköterska
Susanne Edeblom Andersson
0173-866 87, 072-530 03 88

Skolläkare
Kontakt med skolläkare går via skolsköterska.

Specialpedagog
Anna Hjortsberg
0173-867 15

Relaterade länkar

Lämna synpunkter på utbildning eller barnomsorg

Dina synpunkter är viktiga för oss och de bidrar till att utveckla våra verksamheter och våra arbetssätt.
Ge oss möjligheten att rätta till fel och brister genom att tala om vad det är som du inte är nöjd med, eller berätta vad vi gör som är bra.

Lämna synpunkter på utbildning eller barnomsorg - Östhammars kommun (osthammar.se)