Gå till innehållet

Ekeby förskola

Förskolan ligger i Ekeby 9 km öster om Alunda tätort och har två avdelningar med cirka 30 barn.

Vad vi gör

Välkommen till Ekeby förskola som ligger cirka 9 km öster om Alunda tätort i natursköna omgivningar. I anslutning till förskolan finns skola och fritidshem. Förskolan består av 2 avdelningar som är uppdelade för yngre och äldre barn. Vi har ett nära samarbete och tar tillsammans ansvar för barnens utveckling och lärande. Vi har skogen i direkt anslutning till vår gård som erbjuder naturupplevelser och ger barnen lust till lek och lärande. Vår pedagogiska verksamhet är rolig trygg och lärorik.

2018-09-19 Ekeby förskola 016 förminskad

Dokument

Ekeby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 24 februari 2022

På varje förskola och skola finns en plan för hur man jobbar tillsammans mot diskriminering och kränkande behandling. I detta dokument framgår Ekeby förskolas arbete mot diskriminering och kränkande behandling.

Politisk ledning

Styrs av Barn- och utbildningsnämnd.

Ledning

Kontakta Ekeby förskola

Ekeby förskola
Ekeby 103
747 92 Alunda
T: 0173 858 61