Gå till innehållet

Ekeby skola

Ekeby skola ligger ca 9 km öster om Alunda tätort och är en F-3 skola. På skolan går det cirka 20 elever. Det finns fritidshem och förskola i anslutning till skolan. Ekeby skolas närhet till naturen används i största möjlighet i undervisningen.

Vad vi gör

Ekeby skola arbetar tillsammans med Olandsskolan genom gemensamma konferenser och planering i vissa arbetsområden.

I vår lokala skolutvecklingsplan arbetar vi med trygghet och studiero för att öka elevernas kunskaper. Vi har en helhetssyn på elevers lärande.

Dokument

Ekeby skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 12 april 2019

På varje förskola och skola finns en plan för hur man jobbar tillsammans mot diskriminering och kränkande behandling. I detta dokument framgår Ekeby skolas arbete.

Politisk ledning

Styrs av Barn- och utbildningsnämnd.

Ledning

Kontakta Ekeby skola

Ekeby skola
Ekeby By, pl 2017
747 92 Alunda

Skoladministratör
Marika Thilander
0173-858 02

Relaterade länkar