Gå till innehållet

Ekeby skola

Ekeby skola ligger ca 9 km öster om Alunda tätort och är en F-3 skola. På skolan går det cirka 20 elever. Det finns fritidshem och förskola i anslutning till skolan. Ekeby skolas närhet till naturen används i största möjlighet i undervisningen.

Vad vi gör

Ekeby skola arbetar tillsammans med Olandsskolan genom gemensamma konferenser och planering i vissa arbetsområden.

I vår lokala skolutvecklingsplan arbetar vi med trygghet och studiero för att öka elevernas kunskaper. Vi har en helhetssyn på elevers lärande.

Dokument

Ekeby skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 8 april 2021

På varje förskola och skola finns en plan för hur man jobbar tillsammans mot diskriminering och kränkande behandling. I detta dokument framgår Ekeby skolas arbete.

Politisk ledning

Styrs av Barn- och utbildningsnämnd.

Ledning

Kontakta Ekeby skola

Ekeby skola
Ekeby By, pl 2017
747 92 Alunda

Skoladministratör
Marika Thilander
0173-858 02

Relaterade länkar