Gå till innehållet

Ekens förskola

Ekens förskola ligger i det natursköna Österbybruk med en kulturell närmiljö. Förskolan består av fyra åldersblandade avdelningar där barnen möts av aktiva pedagoger som gör medvetna val i undervisningen med en tydliggörande pedagogik.

Vad vi gör

I vår undervisning utgår vi från läroplanen för förskolan (Lpfö18) där barnens intressen och behov ligger till grund för hur lärmiljöer och undervisning planeras. Arbetet genomförs med ett temainriktat arbetssätt i mindre grupper och där barnen ges möjlighet att förundras och utveckla sina olika förmågor.

Vi använder oss mycket av uterummet i undervisningen. Utemiljön består av den stora gården och närområden med kulturella miljöer som ger goda förutsättningar till undervisningstillfällen.

Maten tillagas på plats av egen kock Måltiderna är ett pedagogiskt verktyg vilket främjar en hälsosam livsstil.

Hör gärna av er om ni är intresserade av förskolan och vill veta mer om oss!

 

2018-09-12 Ekens förskola 012 förminskad

Dokument

Ekens plan mot diskriminering och kränkande behandling 9 mars 2023

På varje förskola och skola finns en plan för hur man jobbar tillsammans mot diskriminering och kränkande behandling. I detta dokument framgår Ekens förskolas arbete mot diskriminering och kränkande behandling.

Politisk ledning

Styrs av Barn- och utbildningsnämnd.

Ledning

Kontakta Ekens förskola

Ekens förskola
Eknäsvägen 8
748 32 Österbybruk
T: 0173 - 858 01

Lämna synpunkter på utbildning eller barnomsorg

Dina synpunkter är viktiga för oss och de bidrar till att utveckla våra verksamheter och våra arbetssätt.
Ge oss möjligheten att rätta till fel och brister genom att tala om vad det är som du inte är nöjd med, eller berätta vad vi gör som är bra.

Lämna synpunkter på utbildning eller barnomsorg - Östhammars kommun (osthammar.se)