Gå till innehållet

Frösåkersskolan

Frösåkersskolan har årskurserna 7-9 och ligger i Östhammars tätort. Skolan har cirka 270 elever. Under läsåret 2020/2021 har även Edskolan åk 6 i våra lokaler.

Vad vi gör

Läsåret 2020/2021

Under läsåret 2020/2021 har vi i vår lokala skolutvecklingsplan fokus på ledarskap som stärker tillit och skapar goda relationer med eleverna, vi vill öka medvetenheten om genus och normkritik samt utveckla ett inkluderade arbetssätt som möjliggör att alla elev kan delta och utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Detta utmärker Frösåkersskolan idag

Vi arbetar pedagogiskt med PC och varje elev har sin egen enhet. Relationsskapande åt alla håll är viktigt för oss Vi använder formativa arbetssätt och coachar eleverna framåt i sitt lärande. Elevhälsoteamet är engagerat, kompetent och flexibelt samt har ett nära samarbete med pedagoger och elever. Speciallärare och elevassistenter arbetar både på klass-, grupp- och individnivå samt i vår Studio.

Vi välkomnar alla vårdnadshavare till skolan och rekommenderar fredagar som besöksdag, s.k. Föräldrafredag, då vi bjuder på kaffe. Passar andra dagar bättre så kommer man då istället!

Byggnation av ny skola

På skolans område byggs nu en ny skola som ska möta framtidens behov.
Arbetet med den nya skolan för åk 4-9 är inne i en pedagogisk process tillsammans med Edsskolan och Kristinelundskolan där uppdraget är att ha en gemensam värdegrund, elevsyn och kunskapssyn när vi tillsammans flyttar in i skolan. Samtidigt har byggnationsarbetena tagit fart och vi kan dag för dag se förändringar och framsteg i processen och vi räknar med att flytta in i december 2020.
Vill du följa projektet så kan du göra det här.

Dokument

Frösåkersskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 28 januari 2020

På varje förskola och skola finns en plan för hur man jobbar tillsammans mot diskriminering och kränkande behandling. I detta dokument framgår Frösåkersskolans arbete.

Frösåkersskolans lokala skolutvecklingsplan 11 februari 2020

Skolans lokala skolutvecklingsplan

Politisk ledning

Styrs av Barn- och utbildningsnämnd.

Ledning

Kontakta Frösåkersskolan

Frösåkersskolan
Tomtbergavägen 4
742 35 Östhammar
T: 0173 - 862 97

Skoladministratör

Erica Kjellsson
T: 0173-862 97
Erica.Kjellsson@osthammar.se

Relaterade länkar