Gå till innehållet

Frösåkersskolan

Frösåkersskolan har årskurserna 6-9 och ligger i Östhammars tätort. Skolan har cirka 320 elever.

Vad vi gör

Läsåret 2020/2021

Under läsåret 2020/2021 har vi i vår lokala skolutvecklingsplan fokus på ledarskap som stärker tillit och skapar goda relationer med eleverna, vi vill öka medvetenheten om genus och normkritik samt utveckla ett inkluderade arbetssätt som möjliggör att alla elev kan delta och utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Detta utmärker Frösåkersskolan idag

Vi har nya lokaler som vi flyttade in i januari 2021. Vårt fokus när vi byggde skolan var att skapa en trygg skola för alla elever, en skola som ska stimulera till lärande, kreativitet och utveckling av olika förmågor och färdigheter. Lokalerna ska ge möjlighet för samarbete och interaktion. Genomgående i lokalerna var att skapa trygga plaster och stödja alla elevers behov och förutsättningar.

Vi arbetar pedagogiskt med PC och varje elev har sin egen enhet. Relationsskapande åt alla håll är viktigt för oss Vi använder formativa arbetssätt och coachar eleverna framåt i sitt lärande. Vår gemensamma uppgift och vision är - att utbilda våra unga för en framtid som är i ständig förändring och se till att alla elever utvecklas utifrån sina behov och sin förmåga - Tillsammans och gemensamt skapar vi den bästa skolan för våra elever!

Elevhälsoteamet är engagerat, kompetent och flexibelt samt har ett nära samarbete med pedagoger och elever. Speciallärare och elevassistenter arbetar både på klass-, grupp- och individnivå.  Under läsåret har vi ett samarbete med SPSM – specialpedagogiska skolmyndigheten och arbetar med förutsättningar för lärande och vår pedagogiska miljö.

Dokument

Frösåkersskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2 februari 2021

På varje förskola och skola finns en plan för hur man jobbar tillsammans mot diskriminering och kränkande behandling. I detta dokument framgår Frösåkersskolans arbete.

Frösåkersskolans lokala skolutvecklingsplan 2 februari 2021

Frösåkersskolans lokala skolutvecklingsplan.

Politisk ledning

Styrs av Barn- och utbildningsnämnd.

Ledning

Kontakta Frösåkersskolan

Frösåkersskolan
Tomtbergavägen 4
742 35 Östhammar
T: 0173 - 862 97

Skoladministratör

Erica Kjellsson
T: 0173-862 97
Erica.Kjellsson@osthammar.se

Relaterade länkar