Gå till innehållet

Frösåkersskolan

Vi är en 4-9 skolan med cirka 510 elever. Vi har en fritidsklubb som är öppen för årskurs 4 och 5. Genom struktur, tydlighet och fokus på lärande uppdraget har vi satt vår vision för vårt uppdrag.

Frösåkersskolans vision – med kunskap och trygghet ska varje elev lyckas och nå att sina drömmars mål

Vi har nya lokaler som vi flyttade in i januari 2021. Vårt fokus när vi byggde skolan var att skapa en trygg skola för alla elever, en skola som ska stimulera till lärande, kreativitet och utveckling av olika förmågor och färdigheter. Lokalerna ska ge möjlighet för samarbete och interaktion. Genomgående i lokalerna var att skapa trygga plaster och stödja alla elevers behov och förutsättningar.

Vi arbetar pedagogiskt med dator och varje elev har sin egen dator i åk 6-9 samt en dator på två elever i åk 4-5.  Alla elever har ett ansvar att använda datorn på ett varsamt och ansvarsfullt sätt i undervisningen.

Relationsskapande åt alla håll är viktigt för oss Vi använder formativa arbetssätt och coachar eleverna framåt i sitt lärande. Vår gemensamma uppgift är - att utbilda våra unga för en framtid som är i ständig förändring och se till att alla elever utvecklas utifrån sina behov och sin förmåga. Tillsammans med elever och genom samarbete med vårdnadshavare skapar vi den bästa skolan för våra elever!

Elevhälsoteamet är engagerat, kompetent och flexibelt samt har ett nära samarbete med pedagoger och elever. Speciallärare och elevassistenter arbetar både på klass-, grupp- och individnivå, allt utifrån de behov som finns.

Dokument

Frösåkersskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 10 februari 2022

På varje förskola och skola finns en plan för hur man jobbar tillsammans mot diskriminering och kränkande behandling. I detta dokument framgår Frösåkersskolans arbete.

Frösåkersskolans lokala skolutvecklingsplan 2 februari 2021

Frösåkersskolans lokala skolutvecklingsplan.

Politisk ledning

Styrs av Barn- och utbildningsnämnd.

Ledning

Kontakta Frösåkersskolan

Frösåkersskolan
Tomtbergavägen 4
742 35 Östhammar
T: 0173 - 862 97

Skoladministratör

Relaterade länkar