Gå till innehållet

Granens förskola

Granens förskola ligger i det natursköna Österbybruk med mycket kultur i vår närmiljö. Förskolan har fem avdelningar vilka är uppdelat på två byggnader som är förlagda ca 1 kilometer ifrån varandra. I huvudbyggnaden finns två åldersblandade avdelningar, Kotten och Stubben och en avdelning för de yngsta, Mossan.
Den andra byggnaden, som ligger bredvid sporthallen och skolan, har två avdelningar där den ena är en avdelning för de yngsta och den andra avdelningen mer ålderblandad, Lönnen och Linden.
Totalt ansvarar 19 pedagoger på fem avdelningar för barnens livslånga lärande.

Vad vi gör

Förskolans verksamhet grundar sig på skollag, läroplan, kommunens gemensamma vision för förskolan, nämndens styrtal, kommunens ledord och förskolans egna mål.

Våra förskole-gårdar stimulerar barnen till fantasi, kreativitet och till rörelse varav den ena förskole- gården är nyanlagd sedan våren 2018.
På förskolan skapas utmaningar för barnen genom att vi förbättrar och förändrar den pedagogiska lärmiljön utifrån barnens intressen. Pedagogerna skapar utvecklande och spännande läro- och undervisningssituationer för barnen dagligen. Vi arbetar med ett temariktat förhållningssätt i mindre grupper, utifrån barnens intresse och att barnen kan, vill och vågar.

Maten tillagas på plats av egen kock vilket vi ser som väldigt positivt. Barnen har en fin relation till kökets personal vilket skapar en trevlig stämning och trivsel som i sin tur leder till matglädje. Måltiderna ser vi som ett ypperligt pedagogiskt verktyg och främjar en hälsosam livsstil.

2018-09-12 Linden 008 förminskad 

Dokument

Granens plan mot diskriminering och kränkande behandling 15 februari 2022

På varje förskola och skola finns en plan för hur man jobbar tillsammans mot diskriminering och kränkande behandling. I detta dokument framgår Granens förskolas arbete mot diskriminering och kränkande behandling.

Politisk ledning

Styrs av Barn- och utbildningsnämnd.

Ledning

Kontakta Granens förskola

Granens förskola
Dannemoravägen 15D
748 30 Österbybruk
T: 0173 - 856 31