Gå till innehållet

Logårdens förskola

Logården är en av tre förskolor i Östhammars tätort. Östhammar har närhet till hav, natur och kultur.
Förskolan har fyra åldersblandade avdelningar, en inskolningsavdelning samt en avdelning (Grytet) som öppnas vid behov av barnomsorgsplatser.

Vad vi gör

Förskolans verksamhet grundar sig på skollag, läroplan, kommunens och förskolornas gemensamma vision, nämndens styrtal, kommunens ledord och förskolans egna mål.

  • Vi är en personalgrupp som består av barnskötare och förskollärare.

  • Vi eftersträvar goda relationer, där både barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga.

  • Närhet till skogen med lång tradition av Mulleverksamhet.

  • Bra lokaler och en varierad gård som inbjuder till kreativ lek.

  • På förskolan skapas utmaningar för barnen genom att vi ständigt utvecklar och förändrar den pedagogiska lärmiljön.

  • Modernt tillagningskök med personal som lagar vår mat på plats.

Dokument

Logårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling 12 januari 2021

På varje förskola och skola finns en plan för hur man jobbar tillsammans mot diskriminering och kränkande behandling. I detta dokument framgår Logårdens förskolas arbete mot diskriminering och kränkande behandling.

Politisk ledning

Styrs av Barn- och utbildningsnämnd.

Ledning

Kontakta Logårdens förskola

Logårdens förskola
Kristoffersgatan 1
742 31 Östhammar

Rektor
Ulrica Ericsson 0173-861 33

Administratör
Maria Adebäck 0173 - 863 81